Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek - Klasa Trzecia

Wychowawca

Joanna Mazurek

Moja klasa

Poniedziałek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
11:45 - 12:30 Religia 9 Agata Fiałkowska
12:45 - 13:30 Język Angielski 9 Katarzyna Idzi

Wtorek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
11:45 - 12:30 Język mn. n. niemiecki 9 Agnieszka Zając

Środa

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Religia 9 Agata Fiałkowska
08:55 - 09:40 Język Angielski 9 Katarzyna Idzi
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
11:45 - 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek

Czwartek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
10:50 - 11:35 Język mn. n. niemiecki 9 Agnieszka Zając
11:45 - 12:30 Zaj. komputerowe 1 Jacek Górski

Piątek

Godzina Lekcja Sala Nauczyciel
08:00 - 08:45 Język mn. n. niemiecki 9 Agnieszka Zając
08:55 - 09:40 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
09:50 - 10:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
10:50 - 11:35 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek
11:45 - 12:30 Edukacja wczesnoszkolna 9 Joanna Mazurek